Najnowsze publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej umieszczonymi najnowszymi publikacjami naszego serwisu.

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Sygnałów Fundamentalnych - 2

opublikowany 2010-04-18 03:09:37 przez: GPG

Strategia inwestowania opracowana przez J. Abarbanella i B. Busheego jest rozwinięciem wcześniejszych opracowań, które wykorzystywały zdolność określonych wskaźników do prognozowania pośrednich stóp zwrotu z akcji. Wskaźniki badane w pracy wybrane były przez B. Leva i S. Thiagarajana na podstawie analizy rekomendacji sporządzonych przez analityków finansowych.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Sygnałów Fundamentalnych - 1

opublikowany 2010-04-18 03:07:32 przez: GPG

Strategia inwestycyjna J. Abarbanella i B. Busheego jest rozwinięciem wcześniejszych prac, w których wykorzystywano zdolność określonych wskaźników do prognozowania zysków spółki. Wskaźniki badane w pracy zostały wybrane przez B. Leva i S. Thiagarajana na podstawie analizy pisemnych rekomendacji sporządzanych przez analityków finansowych.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Oceny Punktowej - 2

opublikowany 2010-04-18 03:01:37 przez: GPG

J. Piotroski w swoich pracach przedstawiał strategię bazującą na koncepcji inwestowania w spółki, które charakteryzują się wysokim ilorazem ich wartości księgowej do ich wartości rynkowej. (Kontynuacja...)

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Oceny Punktowej - 1

opublikowany 2010-04-18 02:53:20 przez: GPG

J. Piotroski w swoich badaniach przedstawił strategię wykorzystującą koncepcję inwestowania w spółki, które charakteryzują się wysokim ilorazem ich wartości księgowej do wartości rynkowej.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Inteligentnego Inwestora

opublikowany 2010-04-18 02:45:30 przez: GPG

Twórcą strategii Inteligentnego Inwestora był B. Graham, który określił ją mianem strategii dla inwestora defensywnego. Jako kryterium wyboru spółki do długoterminowego portfela inwestycyjnego zalecał on spełnienie przez nią wybranych 7 warunków.

czytaj dalej   »

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.