Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Klasyfikacja strategii inwestycyjnych 1

opublikowany 2010-04-18 01:24:31 przez: GPG

W literaturze znaleźć można liczne przykłady strategii inwestycyjnych bazujących na analizie wskaźnikowej. Różnią się one między innymi założeniami metodologicznymi, sposobem konstruowania portfela inwestycyjnego, stopniem skomplikowania, liczbą wykorzystywanych wskaźników czy zastosowanymi narzędziami statystycznymi.

W literaturze znaleźć można liczne przykłady strategii inwestycyjnych bazujących na analizie wskaźnikowej. Różnią się one między innymi założeniami metodologicznymi, sposobem konstruowania portfela inwestycyjnego, stopniem skomplikowania, liczbą wykorzystywanych wskaźników czy zastosowanymi narzędziami statystycznymi. W celu usystematyzowania literatury na temat strategii inwestycyjnych opartych na analizie wskaźnikowej, w niniejszym rozdziale zaproponowano możliwy sposób klasyfikacji strategii ze względu na istotne naszym zdaniem aspekty, które opisano poniżej.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.