Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Klasyfikacja strategii inwestycyjnych 2

opublikowany 2010-04-18 01:33:57 przez: GPG

Przy klasyfikacji wykorzystano te cechy, które umożliwiały wyraźne ukazanie różnic pomiędzy wybranymi, przykładowymi strategiami z literatury. Ich wyboru dokonano po zapoznaniu się z pracami zawierającymi opisy opartych na analizie fundamentalnej kompletnych strategii inwestycyjnych lub elementów takich strategii.

Naturalnie możliwe są różne podziały, a podział wcześniej zaproponowany nie uwzględnia wszystkich aspektów strategii inwestycyjnych opartych na analizie wskaźnikowej z uwagi na bardzo dużą liczbę strategii opisanych w literaturze. Wykorzystano te cechy, które umożliwiały wyraźne ukazanie różnic pomiędzy wybranymi, przykładowymi strategiami z literatury. Ich wyboru dokonano po zapoznaniu się z pracami zawierającymi opisy opartych na analizie fundamentalnej kompletnych strategii inwestycyjnych lub elementów takich strategii. W oczywisty sposób, wybór ten był do pewnego stopnia subiektywny, ponieważ poszukiwano wśród dostępnej bibliografii badań, które opisywałyby w sposób możliwie kompletny strategie inwestycyjne skoncentrowane na wykorzystaniu narzędzi analizy wskaźnikowej. Dodatkowo, wybrano możliwie różnorodne strategie, aby ukazać przekrój różnych sposobów tworzenia portfeli inwestycyjnych. W toku badań zapoznano się z pracami wielu autorów. Strategie ostatecznie wybrane do analizy wymieniono w tabeli. W tabeli tej zaproponowaliśmy także skrócone nazwy dla tych strategii, aby ułatwić powoływanie się na nie w dalszej części pracy. Dalej zamieszczane będą dokładne opisy każdej z badanych strategii, podkreślając elementy, które umożliwiają ich klasyfikację zgodnie z zaproponowanym powyżej systemem. Taka klasyfikacja ułatwia przeanalizowanie poszczególnych elementów metodologii konstruowania strategii inwestycyjnych, wyodrębniając je ze strategii przykładowych. Jest ona pomocna w usystematyzowaniu procesu tworzenia strategii autorskiej, która zaprezentowana będzię później.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.