Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Dwóch Wskaźników - 1

opublikowany 2010-04-18 02:14:12 przez: GPG

Strategia Dwóch Wskaźników została skonstruowana w oparciu o jedynie 2 wskaźniki, co pozwala zaklasyfikować ją jako strategię wąską. Pierwszym z nich jest zwrot z kapitału, a drugim wskaźnikiem jest rentowność.

Strategia Dwóch Wskaźników została skonstruowana w oparciu o jedynie 2 wskaźniki, co pozwala zaklasyfikować ją jako strategię wąską. Pierwszym z nich jest zwrot z kapitału (return on capital, ROC), definiowany jako iloraz zysku operacyjnego (earnings before interest and taxes, EBIT) oraz sumy kapitału obrotowego netto (net working capital, NWC) i aktywów trwałych netto (net fixed assets, NFA). Drugim wskaźnikiem jest rentowność (earnings yield, EY), będąca ilorazem zysku operacyjnego i wartości przedsiębiorstwa (enterprise value, EV), którą można zdefiniować jako sumę wartości zobowiązań oprocentowanych netto spółki (net interest-bearing liabilities, NIBL) oraz wyceny rynkowej jej akcji zwykłych i preferencyjnych (equity, E). Autor strategii, J. Greenblatt, uważał, że taki dobór wskaźników daje możliwość odnalezienia spółek generujących wysokie zyski, a jednocześnie stosunkowo nisko wycenianych przez rynek. Postulował zastosowanie wskaźnika EY zamiast typowego wskaźnika cena/zysk, ponieważ oprócz kapitalizacji rynkowej, uwzględnia on też zadłużenie spółki, więc nie zależy tak silnie od struktury finansowania, jak wskaźnik cena/zysk. Dobór wskaźników uargumentowany jest poprzez odniesienie do teoretycznej koncepcji stworzonej przez autora strategii, więc jest ona strategią teoretyczną. Jako że wybrane wskaźniki przede wszystkim związane są z kondycją finansową oraz perspektyw wzrostu spółki, a nie służą bezpośrednio do modelowania cen akcji, strategię należy zaklasyfikować jako pośrednią. Ponadto, ponieważ strategia wykorzystuje wskaźniki zawierające informacje jedynie ze sprawozdawczości finansowej spółek oraz dane na temat cen ich akcji, można uznać ją za jednorodną.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.