Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Oceny Punktowej - 1

opublikowany 2010-04-18 02:53:20 przez: GPG

J. Piotroski w swoich badaniach przedstawił strategię wykorzystującą koncepcję inwestowania w spółki, które charakteryzują się wysokim ilorazem ich wartości księgowej do wartości rynkowej.

J. Piotroski w swoich badaniach przedstawił strategię wykorzystującą koncepcję inwestowania w spółki, które charakteryzują się wysokim ilorazem ich wartości księgowej do wartości rynkowej (wskaźnik BV/P). Zauważył on, że choć istnieją badania potwierdzające możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zwrotów tworząc portfel zawierający spółki o wysokim BV/P, to zwykle rozkład otrzymywanych zysków jest silnie asymetryczny – istnieje kilka spółek generujących wysokie zyski i wiele spółek, których akcje przynoszą inwestorowi straty. Piotroski postawił tezę, że te nisko wyceniane spółki są zwykle rzadko opisywane przez analityków, a ponadto często przechodzą trudności finansowe. Według autora strategii Oceny Punktowej, te dwa czynniki sprawiają, że dla oceny bieżącej sytuacji finansowej spółki oraz jej perspektyw rozwoju wystarczą podstawowe wskaźniki z obszarów zadłużenia, płynności, zyskowności oraz informacje o zdolności generowania przez spółkę przepływów pieniężnych. Strategia OP wykorzystuje 9 binarnych wskaźników opisanych poniżej (uwzględniających dane finansowe za pełny rok sprawozdawczy).

Suma powyższych wskaźników stanowi ocenę spółki, F_SCORE, przyjmującą wartości od 0 do 9. Piotroski postawił hipotezę, że F_SCORE spółki powinien być powiązany ze stopą zwrotu z jej akcji.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.