Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Sygnałów Fundamentalnych - 1

opublikowany 2010-04-18 03:07:32 przez: GPG

Strategia inwestycyjna J. Abarbanella i B. Busheego jest rozwinięciem wcześniejszych prac, w których wykorzystywano zdolność określonych wskaźników do prognozowania zysków spółki. Wskaźniki badane w pracy zostały wybrane przez B. Leva i S. Thiagarajana na podstawie analizy pisemnych rekomendacji sporządzanych przez analityków finansowych.

Strategia inwestycyjna J. Abarbanella i B. Busheego jest rozwinięciem wcześniejszych prac, w których wykorzystywano zdolność określonych wskaźników do prognozowania zysków spółki, a pośrednio stóp zwrotu z akcji. Wskaźniki badane w pracy, zwane sygnałami fundamentalnymi, zostały wybrane przez B. Leva i S. Thiagarajana na podstawie analizy pisemnych rekomendacji sporządzanych przez analityków finansowych. Autorzy strategii Sygnałów Fundamentalnych przeprowadzili krytykę badań, w których dobór wskaźników dokonywany jest na podstawie statystycznych testów szerokiej gamy miar bez uprzedniej analizy teoretycznej ich potencjalnego związku z przyszłymi zyskami spółki, podając przykład pracy J. Ou i S. Penmana. Zwrócili też uwagę na ryzyko niestabilności wyników otrzymanych z modeli, w których dobór zmiennych nie był uargumentowany a priori, wyrażając opinię, że zdolności prognostyczne ex ante takich modeli – kluczowe dla zbudowania dobrej strategii inwestycyjnej – mogą okazać się niewystarczające ze względu na nadmierne dopasowanie modelu do danych. Sygnały fundamentalne stosowane w strategii SF zdefiniowano wykorzystując następujące wartości określone dla danej spółki:

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.