Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 2

opublikowany 2010-04-18 01:53:35 przez: GPG

N. Baker i R. Haugen opracowali strategię inwestycyjną wielu wskaźników, bazując na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, wyceny, potencjału wzrostowego, płynności, historii cen jak również informacji o sektorach. Z tego względu można określić strategię Wielu Wskaźników jako szeroką. (Kontynuuacja...)

Autorzy zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż nieistotny w ich modelu okazał się współczynnik beta, wykorzystywany jako miara poziomu ryzyka związanego ze zmiennością cen akcji spółki. Metoda doboru wskaźników wykorzystywanych w niniejszej strategii była empiryczna, jako że wyłoniono ostatecznie zastosowane wskaźniki na podstawie analizy zależności pomiędzy historycznymi stopami zwrotu a wartościami badanych miar. Ze względu na bezpośrednie modelowanie stóp zwrotu z akcji, strategii należy do kategorii bezpośrednich.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.