Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 3 - Strategia Wielu Wskaźników - 4

opublikowany 2010-04-18 02:01:38 przez: GPG

N. Baker oraz R. Haugen zbudowali i przetestowali strategię inwestycyjną bazującą na 41 czynnikach z obszaru ryzyka, płynności, historii cen, wyceny, potencjału wzrostowego i informacji o sektorach. Z tego powodu można określić strategię Wielu Wskaźników jako strategię szeroką. (Kontynuacja...)

W swoich badaniach Baker i Haugen dokonali pomiaru poziomu zyskowności i ryzyka kilku różnych portfeli inwestycyjnych skonstruowanych przy uwzględnieniu różnego rodzaju praktycznych uwarunkowań ważnych dla inwestorów, które odzwierciedlono w założeniach opisanych poniżej.

Zaprezentowano 4 portfele: W latach 1979-1993, portfele G, H oraz I okazały się portfelami dominującymi nad portfelem stworzonym ze spółek indeksu Russell 1000, w którym wagi odpowiadały udziałowi kapitalizacji rynkowej poszczególnych spółek w całkowitej kapitalizacji indeksu. Zarówno stopa zwrotu dla każdego z tych portfeli okazała się wyższa od stopy zwrotu z portfela indeksowego, ale także ryzyko mierzone wariancją stóp zwrotu okazało się niższe. Stopa zwrotu z portfela H przekroczyła stopę zwrotu z portfela indeksowego o ok. 4 pp. i okazała się większa od stopy zwrotu z portfela L o ok. 9 pp. Baker i Haugen w późniejszym okresie kontynuowali swoje badania dla szerszego zakresu czasowego.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.