Aktualności inwestora

Na tej stronie przedstawiamy aktualne informacje dotyczące kursów najpopularniejszy w Polsce indeksów i walut. Proszę wybrać żądane dane z poniżej dostępnych linków. Dane dostarczane są dzięki uprzejmości portalu Money.pl .

Na początek indeks dwudziestu największych spółek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - indeks WIG 20 .

Wykres notowań indeksu WIG20

Dalej główny indeks Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych - indeks WIG .

Wykres notowań indeksu WIG

Dla porównania pokazujemy również wykres notowań kontraktów terminowych na indeks WIG2, interesujący bardziej zaawansowanych inwestorów.

Wykres notowań kontraktów FW20

Nie mogło zabraknąć też porównania kursów złotówki do głównych walut światowych. Dla ułatwienia informacje te zostały zebrane na jednym panelu.

Wykres kursów głównych walut

Jeśli uważają Państwo, że należy publikować w tym miejscu również i inne dane - prosimy o kontakt. Postaramy się wyjść na przeciw Państawa oczekiwaniom.

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.