Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 2

opublikowany 2010-04-03 21:41:48 przez: GPG

Wyróżnić można dwie główne grupy modeli służących do określenia, czy analizowana spółka jest obecnie niedowartościowana ze względu na jej potencjał dochodowy, oczekiwany poziom dywidendy i wartość aktywów. Pierwszą z nich są modele wyceny bezwzględnej, drugą z głównych grup modeli stosowanych w analizie fundamentalnej są modele wyceny względnej.

czytaj dalej   »

Strategie inwestycyjne i analiza wskaźnikowa - 2 - Zastosowanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 1

opublikowany 2010-04-03 21:32:11 przez: GPG

Podstawowym celem analizy fundamentalnej w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych jest wyszukiwanie spółek, których wartość wewnętrzna odbiega od wyceny rynkowej. Analizę fundamentalną wybranej spółki zaczyna się zwykle od przeprowadzenia analizy otoczenia makroekonomicznego: wpływu na badaną firmę i na cały sektor, a także na długoterminowy trend na giełdzie papierów wartościowych.

czytaj dalej   »

Poprzednie

1 - Inwestowanie i finanse

2 - Inwestowanie i finanse

3 - Inwestowanie i finanse

Reklama


Prezentowane informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego, a wyłącznie charakter edukacyjny. Prezentują one poglądy i najlepszą wiedzę autorów, jednak wszelkie decyzje dotyczące inwestowania pieniędzy należy podejmować samemu lub za pośrednictwem licencjonowanego doradcy inwestycyjnego. Autorzy Grupy Giełdy Papierów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem zamieszczonych tu informacji.